StudentAlert

StudentAlert bewaakt uw kostbare bezit.

Bij acute dreiging van braak, vandalisme of kraak kunnen wij per direct tijdelijke bewoning voor u regelen. Aansluitend hierop kunnen wij samen met u bepalen of bewoning gewenst is of u een andere oplossing op maat aanbieden.

Zo biedt Bewaakt en Bewoond bij kortstondige leegstand de service StudentAlert, waarbij u voor een heel aantrekkelijk tarief een scherpe student 24/7 toezicht laat houden op uw eigendom. Dit toezicht is effectief, schrikt derden af en is goedkoper dan het inschakelen van een beveiligingsbedrijf. StudentAlert signaleert misstanden zoals pogingen tot vandalisme of diefstal en rapporteert deze aan ons of, indien nodig, direct aan de politie.

Op deze manier kan ook uw bouwlocatie worden beveiligd. Bewaakt & Bewoond plaatst dan een wooncabine op het bouwterrein. De ervaring leert dat alleen al door de aanwezigheid van StudentAlert diefstal en vandalisme vrijwel altijd wordt voorkomen.

Gecertificeerd toezicht

Wenst u gecertificeerd toezicht, dan kunnen wij u dit, door onze samenwerking met beveiligingspartner voor een concurrerende prijs aanbieden. Het is natuurlijk een iets minder voordelige vorm van bewaking, omdat in dat geval een gecertificeerd bewakingsteam 24/7 uw object bewaakt. In voorkomende gevallen kunnen wij een dergelijke beveiliging per direct inzetten.